Garantiitingimused
Käesolevad garantiitingimused puudutavad Kummihai OÜ poolt müüdud rehvide valmistus- ja materjalivigu.
Garantii alla kuuluvad ainult need rehvid, mille puhul on võimalik tõestada, et viga on tekkinud tootmisprotsessi käigus.
Garantii kehtib 2 aasta jooksul rehvi ostmise päevast eeldades, et rehvi turvise jääksügavus vastab kehtestatud normile.
Garantii alla ei kuulu:
Rehvide vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi, ebaõige kasutamise, ladustamise ja naastutamise tulemusena.
Vigastused, mille tekkimisele on klient tahtlikult või ettekavatsemata kaasa aidanud.
Rehvid, mida on remonditud või taastatud.
Vigastused, mis on tekkinud vale kokkujooksu, ratta disbalansi, rikkis pidurite või amortisaatorite, ebaõige rehvirõhu, ülekoormuse või kettide kasutamise tõttu. Samuti vigastused, mis on tekkinud rehvi kasutamisest maastikul, võidusõidul ning ka tulekahju, avarii või tahtliku vigastuse tagajärjel.
Vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu.
Kui Kummihai OÜ poolt läbi viidud kontroll tõestab materjali- või tootmisviga, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Kaudseid kahjumid garantii ei korva.
Kompensatsioonisumma arvutatakse kuluvusastme järgi, s.t., et teostatakse nn. "järelejäänud mustri" sügavuse mõõtmine.
Kompensatsioonisumma arvutamine toimub järgnevalt: MÜÜGIHIND KLIENDILE × MUSTRI JÄÄKSÜGAVUS mm / MUSTRI ALGSÜGAVUS mm
Kui otsustatakse kliendi poolt tagastatud rehv vahetada uue vastu, siis teostatakse rehvi vahetus kliendile tasuta.
Kui klient ei ole nõus Kummihai OÜ poolt läbi viidud ekspertiisiga, siis saadetakse rehv esimesel võimalusel täiendavaks ekspertiisiks valmistajatehasesse. Saatekulud tasub klient. Valmistajatehase poolt rehvi praagiks tunnistamise korral hüvitatakse kliendile rehvi maksumuse- ja saatekulud.
Kui Kummihai OÜ poolt vigaseks tunnistatud rehv on olnud naastutatud, siis naastutus hüvitatakse, kui tagastatud rehvi naastutus vastab naastrehvidele pandud tingimustele. Naastutus ja naelad ei kuulu garantii alla.
Garantii eelduseks on, et klient teatab vea ilmnemisel sellest 14 päeva jooksul kirjalikult.